Arhiva
МИЛЕШЕВАЦ Милешевац је тврђава у Србији, смештена на окомитој стени над Милешевком, недалеко од манастира Милешева, 7 km источно од Пријепоља изнад истоименог села. Први пут се у историјским изворима помиње 1444. године, али се претпоставља да је подигнут у првој половини XIII века, када и манастир Милешева или непосредно након његовог подизања.
;itaj daqe
МИЛЕШЕВАЦ Милешевац је тврђава у Србији, смештена на окомитој стени над Милешевком, недалеко од манастира Милешева, 7 km источно од Пријепоља изнад истоименог села. Први пут се у историјским изворима помиње 1444. године, али се претпоставља да је подигнут у првој половини XIII века, када и манастир Милешева или непосредно након његовог подизања.
;itaj daqe
Матарушки Градац
мммммммјјјјј
Gradine
Mnle[evac