Arhiva
РИМСКА НЕКРОПОЛА Римска некропола је археолошки локалитет који се налази у месту Коловрат, општина Пријепоље на ушћу Сељашнице у Лим. Период градње је крај 2. века или почетак 3. века. Припада категорији споменика културе од великог значаја, уписан у централни регистар 1983. године.
РИМСКА НЕКРОПОЛА Римска некропола је археолошки локалитет који се налази у месту Коловрат, општина Пријепоље на ушћу Сељашнице у Лим. Период градње је крај 2. века или почетак 3. века. Припада категорији споменика културе од великог значаја, уписан у централни регистар 1983. године.
РИМСКА НЕКРОПОЛА Римска некропола је археолошки локалитет који се налази у месту Коловрат, општина Пријепоље на ушћу Сељашнице у Лим. Период градње је крај 2. века или почетак 3. века. Припада категорији споменика културе од великог значаја, уписан у централни регистар 1983. године.
;itaj daqe
;itaj daqe
;itaj daqe
Riznica
Rimska nekropola